Blijf op de hoogte van D66

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer lezen over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt ook uw voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

De economie van de toekomst is groen. Nu al gebruiken we jaarlijks anderhalf keer datgene wat onze planeet ons biedt. We teren dus in op het natuurlijk kapitaal van toekomstige generaties. D66 ziet in verduurzaming economische noodzaak én kansen.

“D66 werkt aan verduurzaming. Een duurzame economie helpt ons onze welvaart te behouden, en die van volgende generaties veilig te stellen.”

D66 focust op de Europese meerwaarde, het gezamenlijk aanpakken van problemen waarop afzonderlijke lidstaten geen antwoord kunnen geven. Voor mij zijn dat de thema’s duurzaamheid, energie, kennis en innovatie. Prioritering op deze terreinen bevordert onze groei en welvaart. Nederland heeft te winnen bij verduurzaming van de Europese economie.

Meer van Gerben-Jan Gerbrandy