Blijf op de hoogte van D66

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer lezen over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt ook uw voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 oktober 2018

Jaarverslag Europese subsidies: minder slecht is niet goed genoeg

Vandaag presenteerde de Europese Rekenkamer haar jaarverslag over het vorige Europese begrotingsjaar. De afgelopen jaren zijn, deels onder druk van het Europees Parlement, de onregelmatigheden gedaald, en dat was ook in 2017 het geval. ‘Maar minder slecht is niet goed genoeg’, stelt D66 Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy, ‘en het komt er nu op aan de lessen van de voorbije jaren door te voeren bij het opstellen van de Europese begroting voor de komende jaren.’

De foutenmarge voor betalingen is in 2017 gedaald tot 2.4%, stelt de Rekenkamer vast. In 2016 was dat nog 3.1%. Maar er blijven zwakke plekken. Voor de kostenvergoedingen, die worden uitbetaald aan begunstigden die kosten hebben gemaakt die kunnen worden vergoed door de EU-begroting, lag dit percentage met 3.7% ruim boven de toegestane 2%. Veel fouten worden gemaakt bij de vergoeding van EU subsidiekosten als onderdeel van de structuur- en cohesiefondsen.

Om onder de marge van 2% te blijven, is vereenvoudiging en vergaande hervorming van de Europese begroting nodig. Gerben-Jan Gerbrandy stuurt daarom in het Europees Parlement namens D66 al jaren aan op een radicale hervorming van de EU-begroting.  Eerder dit jaar publiceerde D66 haar visie op de toekomst van de Europese begroting.

Het rapport van de Rekenkamer komt op een belangrijk moment. De Commissie, de Raad en het Europees Parlement onderhandelen momenteel over de meerjarenbegroting van 2021-27. Gerbrandy: “Laat de gepresenteerde bevindingen een stimulans zijn voor hervorming van die begroting. Zeker met de Europese verkiezingen in aantocht is het voor ons de zaak goed beheer en een slagkrachtiger begroting voor te leggen.”

We moeten van spenderen naar presteren, met een focus op de uiteindelijke resultaten van wat Europa investeert. “De verantwoordelijkheid voor de onregelmatigheden ligt voor een groot deel bij de lidstaten. Er moeten daarom strengere eisen worden gesteld aan het verlenen van subsidies”.

De begroting is de afgelopen jaren flexibeler geworden, maar nog niet flexibel genoeg om snel in te kunnen spelen op toekomstige uitdagingen, zeker met het oog op de Brexit. D66 wil daarom dat minimaal 5% van de begroting flexibel kan worden ingezet. Nu is dat slechts 0,03%.

In Nederland controleert de Algemene Rekenkamer ieder jaar hoe EU-geld wordt uitgegeven. In Zweden en Denenmarken gebeurt dat ook al, maar Gerben-Jan Gerbrandy zou graag zien dat alle lidstaten dit voorbeeld volgen. “Nederland zou het voortouw moeten nemen om andere lidstaten – en met name de Oostelijke lidstaten, waar de foutenpercentages het hoogst zijn – te stimuleren een vergelijkbaar controlesysteem te implementeren. Alleen als elke lidstaat ieder jaar verantwoording aflegt over het uitgegeven EU-geld, kunnen we Europa transparanter maken”.