Blijf op de hoogte van D66

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer lezen over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt ook uw voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juni 2018

In ’t Veld: Grote stap gezet naar Europees asielbeleid

Vanmorgen bereikten het Europees Parlement en de Raad een principeakkoord over de Europese Opvangrichtlijn. Deze richtlijn is onderdeel van de herziening van het Europees asielpakket. D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld onderhandelde namens het parlement en is blij met het resultaat. Haar voorstellen voor taalles vanaf dag één, snellere toegang tot de arbeidsmarkt en bescherming voor kinderen en LHBTI’ers zijn overgenomen.

In ’t Veld: “Vandaag zetten we een belangrijke stap voor een effectief én fatsoenlijk Europees asielbeleid. Door een einde te maken aan de grote verschillen in opvangomstandigheden tussen de lidstaten, maken we succesvolle integratie kansrijker én voorkomen we dat asielzoekers van land naar land trekken in de EU.”

De afgelopen maanden werkte In ’t Veld met de lidstaten samen aan EU-brede regels. “Dat was niet altijd makkelijk. De standpunten lagen soms ver uiteen. Daarom ben ik extra trots dat we het eens zijn geworden, juist over een onderwerp dat zo gevoelig en complex is als het asiel- en migratiebeleid,” aldus In ’t Veld.

Taalles vanaf dag één
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe afspraken waar In ’t Veld voor gestreden heeft, is taalles vanaf dag één en toegang tot de arbeidsmarkt. “Elke dag dat een vluchteling stil moet zitten, is een verloren dag. Leer nieuwkomers gelijk de taal, zodat ze beginnen met integreren en aan het werk gaan. Zo snel mogelijk meedoen, is in ieders belang. Taalles is daarvoor het startpunt. In onder andere Amsterdam heeft D66 laten zien dat het werkt. Dit voorbeeld rollen we nu in heel Europa uit,” aldus In ’t Veld.

Bescherming kwetsbare personen
In de nieuwe Europese opvangregels wordt goede en veilige opvang van álle asielzoekers aanzienlijk versterkt. Er zijn waarborgen vastgelegd voor kwetsbare groepen zoals vrouwen, kinderen, LHBTI’ers, slachtoffers van marteling en vluchtelingen met bepaalde geloofsovertuigingen.

In ’t Veld: “Op dit moment zitten op Europees grondgebied vluchtelingen klem in erbarmelijke omstandigheden. Daar komt eindelijk verandering in. Zo moeten kinderen binnen twee maanden naar school en worden minderjarigen die alleen reizen, meteen gekoppeld aan een begeleider. Wie op de vlucht is, moet in Europa een veilige haven kunnen vinden.”

Daarbij krijgen asielzoekers recht op gezondheidszorg, inclusief geestelijke gezondheidszorg en seksuele en reproductieve zorg. In ’t Veld: “Veel vluchtelingen hebben een onveilige tocht afgelegd voor ze in Europa aankwamen. Toegang tot medische zorg zal de situatie van vrouwen en mensen met oorlogstrauma’s aanzienlijk verbeteren.”

Asielzoekers die zich niet aan de regels houden of die gaan asielshoppen kunnen sancties krijgen opgelegd of in detentie worden geplaatst. Dat besluit moet door een rechter worden getoetst. Daarbij is recht op juridische bijstand.

De Opvangrichtlijn is onderdeel van een breed pakket aan asielwetten, en wordt van kracht als het hele pakket is aangenomen.