Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 maart 2018

Doorpakken met artikel 7-procedure tegen Polen

Zojuist riep een grote meerderheid in het Europees Parlement de Raad met klem op door te pakken met de artikel-7 procedure tegen Polen. Afgelopen december stelde de Europese Commissie voor deze procedure te starten. De lidstaten moeten nu met 4/5 meerderheid besluiten tot het activeren van artikel 7.

D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld: “De Poolse nationalistisch-conservatieve PiS-regering ligt al twee jaar op ramkoers met de Europese waarden. Met iedere dag die verstrijkt, brokkelen de rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten verder af. De Poolse regering heeft inmiddels meer autoritaire dan democratische trekjes. Het is hoog tijd voor daadkrachtige stappen tegen de PiS-regering.”

Bulgaars voorzitterschap
Het Europees Parlement dringt er bij het Bulgaarse voorzitterschap op aan om de kwestie onmiddellijk op de agenda te zetten. In ‘t Veld: “Er is geen tijd te verliezen. Incidenten stapelen zich op. Kijk naar de controversiële Holocaustwet of de nieuwe initiatieven voor een volledig verbod op abortus. Dat komt nog bovenop de consequente onderdrukking van journalisten en de verdrukking van onafhankelijke rechtspraak. Onze Europese grondrechten zijn niet vrijblijvend en geen keuzemenu. Europa moet opkomen voor de rechten van álle Europeanen.”

Grondrechten-APK
De bal ligt nu bij de Raad. Hoe die beslist is onzeker. In ‘t Veld blijft daarom het belang van een jaarlijkse ‘grondrechten-APK’ benadrukken. Haar initiatiefvoorstel van 2016 kon rekenen op brede steun. “Kijk naast Polen ook naar Hongarije. Dat land blijft nu buiten schot omdat de regering lid is van de machtige Europese familie van christendemocraten. Terwijl het handhaven van Europese waarden los moet staan van politieke kleur. Daarom is een jaarlijks, objectief mechanisme noodzakelijk waarin álle lidstaten worden beoordeeld. Landen die in de fout dreigen te gaan worden eerder gecorrigeerd en krijgen zo nodig sancties opgelegd. Zo hangt niet alles van een ingewikkelde artikel-7 procedure af,” aldus In ’t Veld.