Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 december 2017

Werkbezoek Sophie in ’t Veld aan Amsterdam

Vrijdag brengt D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld een bezoek aan Amsterdam. Het werkbezoek staat in het teken van de Amsterdamse begeleiding van vluchtelingen en statushouders. D66-Kamerlid Jan Paternotte en D66-fractievoorzitter van Amsterdam, Reinier van Dantzig zijn hierbij ook aanwezig.

In ’t Veld: “Europa kan een voorbeeld nemen aan Amsterdam als het gaat om asielopvang. De stad wil vluchtelingen zo snel mogelijk een plek geven, door ze naar werk, opleiding of ondernemerschap te begeleiden, en tegelijkertijd te laten inburgeren.  Vluchtelingen zouden in heel Europa op dezelfde, veilige en fatsoenlijke manier moeten worden opgevangen, met taalles en toegang tot werk vanaf dag één. Daarvoor heb ik in het Europese Parlement gepleit. Meedoen is wat D66 betreft het sleutelwoord.”

In Amsterdam wordt er gezorgd voor vrijwilligerswerk en activiteiten in de noodopvang, taalles door vakleerkrachten, en dat alle kinderen naar school gaan. Van Dantzig: “juist als mensen net zijn aangekomen is het cruciaal om het integratieproces te starten. Hoe sneller mensen de taal kunnen leren, naar school gaan of kunnen werken, hoe groter de kans dat zij voor zichzelf kunnen zorgen ze eenmaal een verblijfsstatus hebben.”.

In ‘t Veld is namens het Europees Parlement woordvoerder op de herziening van de opvangrichtlijn. Zij onderhandelt namens het parlement met de Europese Raad en de Europese Commissie. Zij heeft onder andere taalles vanaf dag één en toegang tot de arbeidsmarkt verankerd in de positie van het parlement.

Het programma:

09.00 – 09.30 uur: Gemeente Amsterdam, presentatie aanpak statushouders

09.30 – 10.15 uur: Presentatie advies- en onderzoeksbureau NOA

10.45 – 11.15 uur: Refugee company

11.15 – 11.45 uur: Lola Lik – taalboost

11.45 – 12.15 uur: Movement hotel

13.00 – 13.45 uur: Gemeente Amsterdam, meet and greet met klantmanagers en jobhunters

13.45 – 15.00 uur: Gesprek met GGD, ROCvA, Vluchtelingenwerk, , UAF, Innovium en de Regenbooggroep

20.00 – 21.30 uur: D-Café ‘Europa en Amsterdam: in verscheidenheid verenigd’