Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 november 2017

D66 blij met extra investeringen onderwijs en onderzoek

Het Europees Parlement heeft zojuist ingestemd met de Europese begroting voor 2018. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is blij dat er meer geld komt voor onderzoek en innovatie, maar blijft aandringen op het belang van radicale hervorming van de Europese begroting.

Gerbrandy: “D66 wil investeren in vooruitgang in de toekomst door extra geld uit te trekken voor onderwijs en innovatie. Deze investeringen betalen zich dubbel en dwars terug. Door daarnaast in te zetten op klimaat, zorgen we niet alleen voor een sterke Europese economie, maar ook voor groei die duurzaam is.”

Investeringen op een rij:

  • ERASMUS+: het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport kan rekenen op €24 miljoen extra
  • Er komt €110 miljoen extra voor Horizon 2020: het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie
  • Om de afspraken van Parijs te halen wordt €95 miljoen extra vrijgemaakt voor klimaat

Verduurzaming landbouwbeleid nodig
Ondanks deze belangrijke investeringen, is Gerbrandy ontevreden over de begrotingssystematiek. Hij stuurt in het Europees Parlement al jaren aan op vergaande hervormingen, vooral van het gemeenschappelijk landbouw beleid.

Gerbrandy: “We staan aan de vooravond van een hervorming van het landbouwbeleid. Brexit en de grote onvrede over het huidige beleid bieden een unieke kans op die radicale hervorming. Verduurzaming en liberalisering zijn daarbij de kernbegrippen waar we de komende jaren op in moeten zetten.”