Nederland doet officieel mee aan een nieuw Europees defensiepact (PESCO), waarbinnen met 21 andere Europese landen meer structureel wordt samengewerkt op defensiegebied. Bijvoorbeeld door taakspecialisatie, het afstemmen van militaire systemen en gezamenlijke investeringen in nieuw materieel. D66-Europarlementariër Marietje Schaake riep al eerder op tot meer defensiesamenwerking en is blij met de stappen.

Schaake: “Alleen een sterk Europa kan weerstand bieden aan de dreigingen aan de buitengrenzen van Europa. Poetin voert de spanningen steeds verder op en Trump drijft fragiele situaties rondom bijvoorbeeld Noord-Korea en Syrië verder op de spits. Dit maakt Europese militaire paraatheid urgenter dan ooit. Door structureel samen te werken kunnen lidstaten de slagkracht opbouwen die nodig is om een geloofwaardige vuist te maken tegen landen als Rusland. De nu voorgestelde samenwerking is niet alleen efficiënt, maar ook bittere noodzaak.”

Cyberveiligheid
De zojuist gemaakte afspraken gaan vooral over samenwerking op het gebied van militaire hardware en de manier waarop deze wordt ingezet. Schaake vindt het de hoogste tijd dat ook cyberveiligheid aan deze samenwerking wordt toegevoegd.

Schaake: “Nederland trekt de komende jaren 95 miljoen euro extra uit voor cyberveiligheid. Dat is een stap in de goede richting, maar daar kan het in Europa niet bij blijven. Het internet kent immers geen grenzen. Als er in Europa één zwakke schakel is dan betekent dat een risico voor alle lidstaten. Daarom is het essentieel dat de lidstaten ook over samenwerking op het gebied van cyberveiligheid duidelijke afspraken maken.”