Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juli 2017

Duurzame ontwikkelingsdoelen voor EU niet vrijblijvend

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy roept de Europese Commissie en lidstaten op verantwoordelijkheid te nemen bij het uitvoeren van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Gerbrandy: “De ontwikkelingsdoelen zijn destijds in het leven geroepen om wereldwijde uitdagingen als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering gezamenlijk aan te pakken. Europa moet politiek leiderschap tonen en de handschoen oppakken. Ook de EU zal echt meer moeten doen om de doelen te halen.”

Schone toekomst
Het Europees Parlement heeft vandaag met een brede meerderheid het rapport over de Europese uitvoering van de ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) aangenomen. In het rapport heeft Gerbrandy concrete aanbevelingen gedaan waar de Europese Commissie mee aan de slag moet. Gerbrandy: “De doelen voor 2030 moeten behaald worden. Tot nu toe heeft de Commissie op haar handen gezeten. We moeten veel nauwer gaan samenwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Juist hierin moet de Europese Commissie een voortrekkersrol nemen. Daarnaast moet Europa slimmer gaan investeren. Minder geld naar verouderde, vervuilende projecten en meer investeren in een schone toekomst via innovatie en kennis. ”

Noodzaak verduurzaming
De 17 doelen integreren de economische, sociale en milieuaspecten van duurzame ontwikkeling, een principe dat Gerbrandy volledig ondersteunt. Gerbrandy: “Duurzaam handelen is geen droom of fabeltje, het is de absolute noodzaak. Door je kop in het zand te steken, veranderen de feiten niet. Verduurzaming van de economie biedt juist kansen. De SDGs zijn eigenlijk een blauwdruk voor onze toekomst. Ook Europa moet zich realiseren dat die leidend moet zijn voor al ons beleid. Verandering is vooruitgang.”