Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 februari 2017

D66: Goedkeuring CETA cruciale stap

D66-Europarlementariër Marietje Schaake is blij met de meerderheid voor het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Vandaag stemde het Europees Parlement in met CETA. Schaake: “Een cruciale stap. Terwijl de onvoorspelbare president Trump de wereld de rug toekeert en importtarieven optrekt, laat Europa zien dat ze een sterke handelspartner is. Samenwerken met het progressieve Canada van Justin Trudeau levert banen én welvaart op.”

Vooruitstrevend

Dit is het moment om te laten zien waar Europa voor staat. Waar Trump barrières opwerpt en grenzen wil sluiten, zet Europa in op een internationale vrije markt. Schaake: “Canada is het meest Europese land buiten de Europese Unie, zeker onder leiding van Trudeau. Na 7 jaar intensief onderhandelen stemt het Europees Parlement nu in met een vooruitstrevend verdrag, dat voldoet aan onze hoge Europese waarden als het gaat om consumentenbescherming, milieu en gezondheid.”

Meer banen
Juist Nederland, als handelsland, heeft veel baat bij samenwerking tussen Europa met Canada. Schaake: “Met dit handelspact worden overbodige regels en bureaucratische drempels weggenomen. Door de importtarieven te schrappen verbetert de koopkracht van Nederlanders en het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven in Canada. Het verdrag zorgt voor meer export, meer economische groei en meer banen.”

Kabinet
Nu het Europees Parlement heeft ingestemd is het aan de nationale parlementen van de lidstaten om te stemmen over het verdrag. Schaake: “De regeringsleiders hebben het verdrag al goedgekeurd. Het is nu aan hen om de nationale parlementen hier duidelijk over te informeren. Ik verwacht nu van het Kabinet dat zij in Nederland het voortouw neemt.”