Blijf op de hoogte van D66

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer lezen over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt ook uw voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 juli 2014

D66 wint rechtszaak tegen Raad van Ministers

D66-fractievoorzitter Sophie in ’t Veld heeft haar rechtszaak tegen de Raad van Ministers gewonnen. In ’t Veld vroeg vijf jaar geleden toegang tot het juridisch advies aan de Raad over de wettelijke grondslag van het SWIFT-verdrag, dat werd afgewezen en geheim gehouden. Nadat In ’t Veld in het gelijk gesteld was door het Gerecht, stelde de Raad hoger beroep in. Het Europees Hof van Justitie oordeelt nu dat het verzoek opnieuw in behandeling genomen moet worden en meer openbaarheid gegeven moet worden. In ’t Veld: “Dit is een grote overwinning, het Hof spreekt duidelijk uit dat transparantie een voorwaarde is voor een echt democratisch Europa. De Europese Unie moet zich ontwikkelen van een Europa van diplomaten, discretie en geheimhouding naar een Europa van burgers, openbaarheid van bestuur en vertrouwen.”

Openbaarheid blijft uitgangspunt

Het SWIFT-verdrag regelt de doorgifte van betaalgegevens aan de VS. De Raad weigerde tot nu het advies van de juridische dienst van de Raad over de wettelijke grondslag van het akkoord openbaar te maken. Het Hof oordeelt vandaag dat documenten over internationale betrekkingen of onderhandelingen, niet automatisch uitgezonderd mogen worden van het uitgangspunt van openbaarheid van bestuur.

Advocaat Onno Brouwer: “De Raad heeft in deze zaak weer de grenzen opgezocht om te trachten het fundamentele recht van Europese burgers op openbaarheid van bestuur in te perken, ondanks de breed erkende noodzaak Europese besluitvorming dichterbij de mensen te brengen. Het is een grote overwinning voor Sophie in t Veld en D66 dat het Hof dit niet heeft toegestaan. Met name het oordeel dat een Europese instelling moet aantonen dat openbaarheid specifiek en effectief een publiek belang schaadt is van groot belang voor al diegenen die willen bijdragen aan en debat willen voeren over Europese besluitvorming. Het arrest benadrukt ook dat het fundamenteel recht van transparantie alle documenten van EU instellingen betreft en niet alleen  documenten die EU wetgeving betreffen. Het arrest is van groot belang voor journalisten, belangenorganisaties en al diegenen die toegang tot EU documenten willen krijgen.”

Strijd naar meer transparantie
D66 wil dat Europa een echt transparante unie wordt. Zo wil In ’t Veld dat er een lichtere en goedkopere bezwaarprocedure komt bij weigering van openbaar maken. Tussen het eerste verzoek in deze zaak en de uitspraak van het Hof, zit vijf jaar. “Dat is onaanvaardbaar. Mensen hebben de middelen en de tijd niet om zo’n procedure te doorlopen. Iedereen moet openbaarheid kunnen eisen, en dat is op dit moment niet mogelijk. Met zulke procedures wordt het recht op toegang tot documenten in de praktijk een dode letter, de Eurowob moet zo snel mogelijk worden herzien. Ook moeten de Europese Commissie en de Raad deze uitspraak naleven, dat creëert ook mogelijkheden voor anderen. Ze hebben er een handje van uitspraken niet na te leven dus ik zal er scherp op toezien dat dat dit keer wel gebeurt”, aldus In ’t Veld.

 

In t Veld heeft nog twee zaken voor de Europese Ombudsman lopen inzake openbaarheid van bestuur: een document van Europol met betrekking tot het de uitvoering van het SWIFT-verdrag en de toegang tot FATCA documenten van de Europese Commissie.